Něco z historie zámku Sychrov

 

Místo současného zámku jste tu kdysi v dávných časech mohli spatřit gotickou čtvrť, která se dočkala jenom období třicetileté války, ve kterém byla zničena. Barokní zámek začali v letech 1690 – 1693 stavět tehdejší majitelé Sychrova Lamotové z Frintropu.

V roce 1740 zakoupil panství František z Valdštejna, ale jelikož sídlili na zámku Mnichovo Hradiště, neměli o Sychrov zájem jako o trvalé sídlo. Dlouhá desetiletí se na zámku neprováděly žádné speciální změny a využíval se k ubytování služebnictva a pro hospodářské účely. 

Zámek o dvou poschodích koupili roku 1820 Rohanové a nastal obrat k lepšímu. Knížecí rodina z Francie se zde cítila dobře, protože se zámek Sychrov stal jedním z jejich hlavních sídel. Ovšem k úplné spokojenosti investovala do pohodlnějšího bydlení a přestavby ve stylu pozdního klasicismu. Postaral se o to kníže Karel Alain Gabriel Rohan ve dvacátých letech 19. století a Kamil Filip Josef Idesbald Rohan pokračoval rozsáhlou přestavbou během let 1847 – 1862. Budova zámku získala v této době styl romantické gotiky a hned poté interiéry novogotický vzhled.

Určitě není zanedbatelný fakt, že se o svěřené úpravy postarali naši řemeslníci a umělci, mezi jinými řezbář Petr Bušek, sochaři Emanuel Max a Vincenc Smolík, truhlář Petr König, kovář Jan Novák nebo čalouník Ludvík Grein.

Na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století došlo k částečnému přeměnění interiérů a exteriéru – došlo k odstranění ozdobných novogotických arkýřů a atiky, francouzských tapet tlačených z vepřovice, bohatých řezbářských ozdob, původně omítnuté věže nahradilo lomové zdivo. Bylo pořízeno moderní vybavení místo novogotického.

Jakmile skončila druhá světová válka, došlo ke zkonfiskování zámku podle dekretu a Sychrov se stal státním majetkem. Nejprve se sem soustředily sbírky zkonfiskovaného majetku a od 1. května 1950 se částečné zpřístupnil veřejnosti. Během sedmdesátých let 20. století se prohlídka rozšířila o východní křídlo a o chodbu jižního zámeckého traktu, kde se nachází i Památník Antonína Dvořáka. Od devadesátých let se stále pracuje na různých rekonstrukcích a restauracích interiérových a exteriérových prostor, včetně zámeckého parku. Zámek Sychrov je dokonalou ukázkou života v druhé polovině 19. století.

Okolí Zámku Sychrov nabízí několik zajímavých a hezkých možností kam si vyrazit s přáteli či rodinou na výlet.